„Kairos” – Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – wystawa prac profesorów, doktorantów i studentów Wydz. Malarstwa ASP w Krakowie, 20 maja – 10 czerwca 2016

Do góry