Nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych

Dnia 17 kwietnia 2019 Prezydent RP nadał mi tytuł profesora sztuk plastycznych. Uroczystość wręczenia aktów nominacji odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 27 czerwca 2019.

Do góry