„Oblicza Azji”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom 2014

Do góry