„Oblicza Azji”, wystawa zbiorowa, Galeria Promocyjna i Galeria Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2014

Do góry