Wystawa „Pamięć morza I”

Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka – prezentowana w podziemnej ekspozycji Muzeum na III poziomie kopalni soli wystawa prac z pleneru artystycznego zorganizowanego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Politechniką Krakowską. 16 maja – 1 października 2019. Na wystawie jest przedstawiona moja praca: „Eksplikacja kształtu soli” (obiekt z elementami rysunku, 2019).

Plakat:

————

Okładka publikacji towarzyszącej wystawom „Pamięć Morza I” i „Pamięć Morza II”:

——-

Fotografie z wernisażu:

—————

Moja praca „Eksplikacja kształtu soli” (obiekt z elementami rysunku, 2019):

Do góry