Wystawa „Pamięć morza II”

Galeria Fundacji Tytano, kompleks wystawienniczy Dolnych Młynów, Kraków, 15-18 października 2019. Wystawa prac z pleneru artystycznego zorganizowanego przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Politechniką Krakowską.

Zaprezentowane zostało malarstwo materii, kolaże, asamblaże i inne ciekawe technicznie realizacje malarskie powstałe podczas pleneru w Muzeum w Kopalni Soli, w którym wzięło udział niemal 100 studentów i pedagogów. Na miejsce tej ekspozycji celowo wybrano postindustrialne wnętrza kompleksu byłych Zakładów Tytoniowych „Dolne Młyny”, galerię Fundacji Tytano, by podtrzymać koncepcję tworzenia i eksponowania sztuki w przestrzeniach alternatywnych, naznaczonych utylitaryzmem. Więcej o projekcie – zob. link: https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/wystawa-pamiec-morza-ii

Na wystawie jest przedstawiona moja praca: „Eksplikacja kształtu soli” (obiekt z elementami rysunku, 2019).

Plakat wystawy:

Foto z wernisażu:

Do góry