Biografia

1962
urodzona 3 lipca w Zakopanem
1983 - 1988
studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierunek: Malarstwo
1988
dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierunek: Malarstwo, pracownia prof. Juliusza Joniaka
1988 / 1989
stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
1988 - 1995
asystentka na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, w Pracowni Specjalizacji Dodatkowych kierowanej przez prof. Jerzego Lubańskiego
1989 / 1990
stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
1990
wystawa „Widzenia malarskie”, BWA, Kraków – nagroda „Austropol” oraz nagroda ZPAMiG
1990 - 1991
asystentka w Pracowni Rysunku prof. Leszka Misiaka
1995 - 1996
asystentka w Pracowni Rysunku prof. Sławomira Karpowicza
1995 - 1998
asystentka w Pracowni Rysunku adj. Andrzeja Kapusty
1995 - 1998
asystentka w Pracowni Rysunku prof. Grzegorza Bednarskiego
1996
uzyskanie kwalifikacji I stopnia w dziedzinie Plastyka w dyscyplinie artystycznej Malarstwo
1998
założenie (z przyjaciółmi Elżbietą Pietrzyk i Jackiem Bandurą) Galerii Wir w Krakowie
1998
objęcie stanowiska adiunkta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
1998 - 2001
prowadzenie wraz z prof. Januszem Matuszewskim Pracowni Malarstwa i Rysunku dla I roku studiów na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
2001 do chwili obecnej
prowadzenie autorskiej Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
2004 do chwili obecnej
prowadzenie autorskiej pracowni rysunku na Wieczorowych Studiach Licencjackich na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
2004
przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Pleneru w Jeżowie dla wyróżniających się uczniów liceów artystycznych
2005
przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Pleneru w Jeżowie dla wyróżniających się uczniów liceów artystycznych
2006 - 2009
pełnomocnik J.M. Rektora w Komitecie Organizacyjnym Dni Jana Pawła II
2007
udział w jury konkursu plastycznego „Stanisław Wyspiański poeta – malarz”, zorganizowanego dla studentów ASP w Krakowie
2008
uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
2008
udział w jury konkursu plastycznego „Piękno”, zorganizowanego z okazji Dni Jana Pawła II
2009
przewodnicząca jury kwalifikującego prace do wystawy pokonkursowej w ramach projektu „Siedem etapów z życia kobiety”, Muzeum Narodowe, Kraków
2008, 2009
przewodnicząca jury konkursu plastycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie
2009
przewodnicząca jury Konkursu Nagrody im. M. Strońskiego zorganizowanego przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
2009
Nagroda Rektora ASP w Krakowie za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
2009
prowadzenie Warsztatów Weekendowych „Dom – inspiracje artystów” organizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie
2009 do chwili obecnej
współpraca z ramienia ASP w Krakowie z Katolickim Stowarzyszeniem Oświatowym w Nowym Sączu (konsultacje i korekty dla uczniów, udział w komisji przy obronach prac dyplomowych w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu, udział w plenerach malarskich, prowadzenie warsztatów tematycznych)
2012
objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego ASP w Krakowie
2015
wykład i prezentacja „Martwa natura”, Forum Nauczycieli Szkół Plastycznych Polski Południowej „Wokół dyplomu i innych zagadnień kształcenia artystycznego”, Aula ASP w Krakowie
2016
Wykład, prezentacja (workshop session) oraz wystawa indywidualna „Undiscovered space” w ramach Międzynarodowej Konferencji "3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016", Congress Centre Flamingo Grand, Albena, Bułgaria
2018
Udział oraz wystawa indywidualna w ramach Międzynarodowej Konferencji "5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018", Paradise Blue Congress Centre, Albena, Bułgaria.
2019
Nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych przez Prezydenta RP (17 kwietnia 2019)
2019
Udział w jury konkursu plastycznego "Pudełko zwane wyobraźnią - Edward Stachura" organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (obrady jury: 7.11.2019)
2019
Kierownictwo i koordynacja projektu "Murale w Pacanowie", odsłonięcie pierwszego muralu (wykonawcy: M. Czaja, J. Podgórski, A. Osiecka) - 11.11.2019
2021
Udział w jury XII Konkursu Plastycznego "Pudełko zwane wyobraźnią - Krzysztof Kamil Baczyński" organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (obrady jury: 22.03.2021)
2022
Udział oraz wystawa indywidualna w ramach Międzynarodowej Konferencji: 9th SWS Conference on Social Sciences ISCSS 2022 "When Science Meets Art", Schönbrunn Palace, Wiedeń, Austria.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy instalacje, obiekty, a także projektuje wnętrza i ogrody. W dzieciństwie uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej i zawodniczka narciarskich klubów sportowych w Zakopanem. Od kilku lat dodatkowo zajmuje się hodowlą psów rasy Rhodesian ridgeback (hodowla „Rudy Urok”, www.rudyurok.pl).
Do góry